Barn och makar från det första äktenskapet: Hur man hittar ett gemensamt språk?

Vi blir skilda och gifter oss igen. Tack vare detta expanderar familjerna expanderat. Hur man bygger relationer mellan nya fruar eller män och "gamla" barn? När vi, efter besvikelse i det första äktenskapet, äntligen träffar en värdig partner, är vi redo att älska igen, öppna upp för relationer, en regnbågsbild dras framför våra ögon: vi …

Barn och makar från det första äktenskapet: Hur man hittar ett gemensamt språk? Read More »